Digitální investiční poradenství
Fichtner
#GitlabCI
#JIRA
#Confluence
#Ansible
#Docker
#Artifactory
#Zen Orchestra
Nasazení Continuous delivery
Automatizace procesů
Nasazení nových nástrojů a postupů
1200
Odpracovaných hodin
7
Odborných konzultantů
1
Rok partnerství
74ec28bf3f094e0aba119193713fa0a6.png
Výzva
Výzva
eFrank je moderní a férový online průvodce investicemi. Jedná se o komplexní webový nástroj určený pro širokou investiční veřejnost. Provozuje jej společnost Fichtner s.r.o., která pečuje o investice v hodnotě téměř 2 mld. Kč. V době začátku spolupráce měl již eFrank webovou aplikaci, u které potřeboval obnovit vývoj. Cílem zadání bylo zmapovat stávající vývojový proces, metodiku, používané nástroje a automatizace s cílem navrhnout vylepšení v oblasti Continuous Integration a zvýšit stabilitu produkčního provozu.
529ed35e088d44cbbf405a109ebde9d6.png
Řešení
Naše řešení
Projekt byl rozdělen do tří fází. V první fázi jsme se zabývali mapováním procesů, nástrojů a IT systémů dle metodiky DevOps. V druhé fázi jsme na základě výsledků mapování tvořili a komunikovali doporučení na zlepšení procesů, změnu nástrojů a způsobu jejich používání. Ve třetí fázi udržujeme kontinuální podporu při nasazování změn, nových nástrojů a jejich integraci. Mapování probíhalo formou série workshopů, kde jsme zjišťovali stav používaných procesů a nástrojů ve všech částech DevOps vývojového cyklu - Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate, Monitor. Komunikace a doporučení jsme vytvořili na míru, na základě velikosti týmu, použitých technologií a celkové firemní kultury. Vylepšili jsme workflow, úroveň automatizace, a vývojové procesy. V této době pomáháme se stavbou týmů a agilním coachingem. Kontinuální podpora spočívá v každodenní práci s vedoucími pracovníky i konkrétními členy týmu při "žití" nového procesu a zavádění a konfiguraci nových nástrojů.
Výsledek
Výsledek
Zavedli jsme nové přístupy k softwarovému vývoji webové aplikace eFrank. Integrovali jsme nástroje pro plánování, testování a sestavování softwaru. Automatizovali jsme také tvorbu testovacích prostředí, deploymentu produkce a hlášení selhání. Všechny tyto kroky velmi usnadnily kontinuální vývoj aplikace. Tým za eFrank v nás má technologického partnera, o kterého se může opřít.
Technologie
Technologie
#GitlabCI
#JIRA
#Confluence
#Ansible
#Docker
#Artifactory
#Zen Orchestra
1200
Odpracovaných hodin
7
Odborných konzultantů
1
Rok partnerství